Att tänka på

Välkommen till Ert nya boende!

Inflyttning

Du får flytta in i din lägenhet efter klockan 12 den första dagen i den månad som ditt kontrakt gäller från. Om den första i månaden är en lördag, söndag eller annan helgdag så får du flytta in efter klockan 12 första vardagen efter helgen.

Om du tar emot lägenhetsnycklarna och flyttar in innan tillträdelsedagen måste in- och utflyttande hyresgäst vara överens om städningen. Du kan då inte klaga på städningen till fastighetsvärden.

Utflyttning

Du måste säga upp din lägenhet senast tre månader innan du ska flytta. Från den dag du säger upp dig till flyttdagen måste det gå tre hela kalendermånader.

Du måste räkna med att intresserade får se lägenheten innan du flyttar. Din lägenhet ska besiktigas innan du flyttar. Kom överens med besiktningsmannen om tid och datum.  Avflyttande hyresgäst måste städa lägenheten noggrant vid avflyttningen. Om städningen inte godkänns anlitas en städfirma på avflyttande hyresgästs bekostnad. Om inflyttningen sker på en helg  eller tidigare än avtalsdatum så övertar inflyttande hyresgäst ansvaret att godkänna städningen. Om städningen inte godkänns så får in- och avflyttande hyresgäst komma överens eller avvakta med inflyttningen tills besiktning av städningen har gjorts. Digitalbox med tillhörande kablar samt fjärrkontroll tillhör lägenheten och ska lämnas kvar vid avflytt. Saknas någon del så debiteras man för detta.

Trivselregler

Att bo i flerfamiljshus innebär många möjligheter till gemenskap och trivsel. Men det ställer också krav på att respektera varandras olika behov.

Det är inte tillåtet att spela musik eller på annat sätt uppträda ljudligt i lägenheten efter kl. 22.00 eller före kl. 07.00 samt även i övrigt under dygnet undvika vad som kan vara störande för de kringboende. Det är också du – som lägenhetsinnehavare – som har ansvar för dina besökare och måste se till att de inte beter sig på ett störande sätt.

Undvik störande vattentappning i lägenheten mellan kl. 22.00 och 07.00.

Störningsjouren – Trosa, Vagnhärad, Gnesta och Nyköping

Om du blir störd och inte själv kan ta kontakt med den störande kan du kontakta Securitas.

Störningsjouren har till huvudsyfte att:

Vara hyresvärdens representant, som störda grannar kan nå under icke kontorstid. Störningsjouren gör punktinsatser vid akuta och allvarliga störningsproblem.
Rapportera till hyresvärden, som sedan följer upp alla ärenden.

Vid utryckning debiteras den störande för kostnaden.

Du kan alltid ringa Störningsjouren vid pågående störningar efter kontorstid på tfn. 070-324 09 33.

Securitas har även hand om vår hantering vid låsöppning av lägenhet för hyresgäst som låst sig ute. Kostnad för det betalas av hyresgästen direkt till Securitas.

Trapphus och entréer

För trivsel och städpersonalens skull är det inte tillåtet att ställa saker i trappan eller utanför dörren. Större föremål som cyklar, barnvagnar och liknande kan också hindra utryckningspersonal vid ett olyckstillfälle. Anmäl gärna fel i gemensamma utrymmen, som t.ex. trasig belysning i trapphus.

Balkong/Uteplats

Som hyresgäst har du ansvar för din balkong/uteplats och att den vårdas på ett bra sätt. Hyr du en lägenhet på markplan där det ingår en uteplats ansvarar hyresgästen för att ta hand om växtligheten och att det sköts ordentligt. Uteplats/balkong ska inte vara ett förråd eller uppställningsplats för saker som gör att uteplatsen ser ovårdad ut. Om uteplatsen inte sköts ordentligt kan det leda till en störningsanmälan. Det är inte tillåtet att grilla på balkong/uteplats. Det är också en självklarhet att du inte skakar mattor, sängkläder eller andra föremål från balkongen. Av säkerhetsskäl får blomlådor bara sitta på insidan av balkongräcket. Tänk på grannen under dig när du vattnar dina blommor. Visa hänsyn till dina grannar om du röker på din balkong/uteplats.

Husdjur

Du får ha husdjur i din lägenhet. Regler för detta finns i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §36. Hundar får inte skälla eller yla så att grannar störs. Enligt lagen om tillsyn över hundar är hundägaren alltid skyldig att hålla hunden under sådan uppsikt att den inte skrämmer, ofredar eller skadar människor och djur. Det är din skyldighet som hundägare, att ha hunden på ett sådant sätt att du inte stör din omgivning.

 • Håll alltid din hund kopplad – även i trapphuset.
 • Rasta inte din hund på planerade gräsmattor.
 • Plocka upp efter din hund.
 • Ta hänsyn till de grannar som är rädda eller allergiska mot hundar

Enl. lagen om tillsyn över katter är du som kattägare ansvarig för kattens välmående och ev. skador el. irritation din katt kan orsaka dina grannar. Djurägaren är skyldig att se till att djuret inte orsakar olägenhet.

 • Du ansvarar alltid för din katt även om den är utekatt.
 • Märk din katt med halsband el. öronmärkning.
 • Spola aldrig ner kattsand i toaletten. Sanden bildar en propp i rören och täpper till avloppet. Släng sanden i hushållssoporna i en väl försluten påse.

Orm – Man måste ha tillstånd från kommunen för att få ha orm i lägenhet eller lokal.

Brandsäkerhet

Mer information om brandsäkerhet – läs pdf-fil här.

Ohyra och allvarliga fel i lägenhet

Får du t.ex. silverfisk i lägenheten måste du kontakta Anticimex så att ohyran inte sprider sig. Tfn 075-2451000. 

Vi har avtal med Anticimex, hyresgästen behöver aldrig betala en sådan utryckning.
Anmäl också fel i lägenheten som du inte kan ta hand om själv. Detta är särskilt viktigt och brådskande vid större skador, t.ex. vattenläcka, då du riskerar att bli ersättningsskyldig om du inte anmält felet.

El-abonnemang

Innan du flyttar in bör du anmäla nytt el-abonnemang till ditt elbolag. Glöm inte att också avsluta ditt gamla abonnemang i det boende du lämnar.

Ändra adress

Det är viktigt att du anmäler din nya adress till Skatteverket innan du flyttar www.skatteverket.se. Skatteverket meddelar din nya adress till många myndigheter och företag.

Vill du ha eftersändning av din post beställer du det hos Adressändring www.adressandring.se.

Hemförsäkring

Kom ihåg att teckna en hemförsäkring!

Media

Fastigheterna är anslutna till Telias fibernät. Lägenheterna har kollektiv Digital-TV med kanalpaket TV och Streaming Bas som ingår i hyran. På telia.se/tvinfo hittar man alltid senaste informationen. Digitalbox med tillhörande kablar samt fjärrkontroll, tillhör lägenheten.

Individuella avtal tecknas med Telia när det gäller:

 • Utökat TV-utbud
 • Telia Bredband – upp till 1000 mb
 • Telia Bredbandstelefoni (uppges vid flytt av fast telefoni)

Kontaktuppgifter Telia:

 • Support: 020-202070
 • Webbsupport: Telia.se/support

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) styr hur och vem som får behandla personuppgifter. GDPR ersätter PUL, personuppgiftslagen.

Lagen innebär att företagen måste vara tydligare med vilka personuppgifter som behandlas och varför. De personuppgifter du lämnar till Fastighets AB Billy Gustafsson används för att administrera och fullfölja avtal som ingåtts, t ex hyresavisering, hantera betalningar och annat som tillhör den löpande verksamheten. Personuppgifterna används också för att uppfylla de skyldigheter som enl. lag och andra författningar ställs på verksamheten.