Fastigheter

Fastighets AB Billy Gustafsson äger och förvaltar 450 lägenheter samt 7.700 m² lokaler.

Våra fastigheter är belägna i Östra Södermanland, ofta i naturnära miljö och närhet till service.