Förhandling i Nyköping klar

Nyheter

Överenskommelse har nu träffats mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen angående hyran för 2021. Överenskommelsen innebär att hyran höjs med 1,4%. För lägenheter med kallhyra gäller 1,15%. Den nya hyran framgår av er kommande hyresavi.

Höjningen gäller fr o m den 1 januari 2021.