Meddelande från Vattenfall om strömavbrott på Fågelbovägen.

P g a arbete med ledningsnätet kommer strömmen att brytas kortvarigt under nedanstående tider.

Tisdag 28/11 kl. 23.00-23.50 samt onsdag 29/11 kl. 23.00-23.50.

Vid frågor ring Vattenfall 020-825858