Stora Torget 1

11 lägenheter

2 lokaler (gatuplan)

Byggår: 1929

Antal våningar: 3